ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ A POVINNÉ KONTROLY | Kominictví České Budějovice | Vložkování komínů

Čištění komínů a povinné kontroly

Čištění komínů – spočívá v odstranění pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty (komínu) a jejích komponentů (kouřovody) a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Lhůty čištění závisí na druhu paliva a četnosti provozu a jsou stanoveny na 1x – 3x ročně (dle vyhlášky č. 34/20016 Sb.).

Kontrola spalinové cesty - čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí dle § 44 zákona č. 320/2015 Sb. osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Povinnost/četnost kontroly jedenkrát ročně u většiny běžných spotřebičů je stanovena v příloze 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Kontroluje se zejména provozuschopnost a požární odolnost spalinové cesty, napojení na spotřebič, vlastní provedení komínu a jeho prostup stavebními konstrukcemi domu. Dále se kontroluje zajištění bezpečného přístupu ke komínu a jeho vymetacím a čistícím otvorům. Dále se kontroluje, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. Vše musí být v souladu s platnými ČSN a EN normami.

Zpráva o provedení čištění a kontroly salinové cesty je velice důležitá nejen z povinnosti, ale i pro pojišťovací instituce.

Výše uvedené je podrobněji vysvětleno v odkazu Dokumenty – „Výtah z legislativy – lhůty“.

Zanedbaným čištěním riskujete zvýšené riziko vyhoření sazí a snižujete požární bezpečnost.

Rozhodně doporučuji provádět kontrolu každý rok.

Nepodceňujte pravidelné kontroly spalinových cest plynových spořebičů.