FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ | Kominictví České Budějovice | Vložkování komínů

Frézování komínů

Frézování komínu lze s úspěchem použít tam, kde je potřeba zvětšit průměr komínového průduchu ať již z důvodu připojení spotřebiče s větším výkonem, nízké účinnosti stávajícího komínu, nebo když se projevuje netěsnost komínu a je třeba jej osadit vložkou dle ČSN 734201 je minimální průměr průduchu komínu 140 mm.

Frézování je šetrný způsob ke komínovému zdivu. Nelze frézovat: kovové, železobetonové a keramické glazované vložky.

Co je nutné zajistit při frézování ?

Nutností je průchodný komín a zajištění přístupu ke komínu shora. Dále zajištění vstupu do všech místností, kterými prochází frézované komínové těleso a pokud je komín lomený v úhlech větších než 15°, je v místě zlomu nutné vybourat montážní otvor. Doporučuji zabezpečit místnosti proti prachu, který do nich při frézování může pronikat.