STAVBY, REKONSTRUKCE A DALŠÍ SLUŽBY | Kominictví České Budějovice | Vložkování komínů

Stavby, rekonstrukce komínů a další služby

Stavby komínů:

Komínový systém Skorsten Single Modul se skládá z modulárních velice přesných prefabrikovaných bloků k maximálnímu urychlení montáže. Bloky jsou vyrobeny z vulkanické pemzy. Pemza je vynikající přírodní izolant, což ji odlišuje od běžně používaných materiálů pro výrobu komínových systémů. Nadstandardní izolační vlastnosti pemzy udržují vyšší teplotu spalin vstupujících do komína v celé délce komína, čímž přispívají k lepšímu tahu komína, zabraňují ochlazování spalin a eliminují vznik dehtů. Zároveň je povrch komína velice chladný a proto může být komínový systém Skorsten Single Modul umístěný přímo u hořlavých materiálů.

Výhodou systému je jeho poměrně rychlá montáž, kdy nejsou vyžadovány technologické přestávky.

Třísložkový nerezový komín – fasádní.

Vícevrstvý nerezový pevný komínový systém určený pro odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva v podtlakovém provozu je ideálním řešením pro stavbu nových vnitřních i venkovních komínů a realizaci tepelně izolovaných kouřovodů s funkcí komína.

Vnitřní pevná komínová vložka vyrobená z nerez oceli je izolována speciální tepelnou izolací z vysoce kvalitního minerálního vlákna a opláštěna plechem z nerezové oceli s lesklým povrchem

Nízká hmotnost komínových částí umožňuje stavět komíny libovolných rozměrů a výšek

Každý komínový díl je opatřen sponou pro zajištění stability a pevnosti spoje jednotlivých dílů.

Komínová sestava je určena pro instalaci na fasádu - záměnou vynášecích dílů ji lze instalovat i na podlahu. Při prostupu hořlavými konstrukcemi je použito pěnosklo.

Rekonstrukce komínů:

V případě potřeby provádím (v rámci vložkování komínu a dobrého přístupu) ubourání rozpadlé nadstřešní části komínu a jeho dostavbu systémem BLK – nerezová vložka v tvárnici. Komínové tvárnice jsou vyrobeny z liaporbetonu, tj. lehčeného betonu s tepelně izolačními vlastnostmi. Dále je použita nerezová vložka (pevná roura), která je opatřena izolací. Průřez – viz. Obrázek.

Další služby:

Dále provádím výměny kouřovodů a připojování spotřebičů (kotle, kamna) ke spalinové cestě.