STAVBY, REKONSTRUKCE A DALŠÍ SLUŽBY | Kominictví České Budějovice | Vložkování komínů

Stavby, rekonstrukce komínů a další služby

Stavby komínů

Komínový systém Skorsten

Single Modul se skládá z modulárních velice přesných prefabrikovaných bloků k maximálnímu urychlení montáže. Bloky jsou vyrobeny z vulkanické pemzy. Pemza je vynikající přírodní izolant, což ji odlišuje od běžně používaných materiálů pro výrobu komínových systémů. Nadstandardní izolační vlastnosti pemzy udržují vyšší teplotu spalin vstupujících do komína v celé délce komína, čímž přispívají k lepšímu tahu komína, zabraňují ochlazování spalin a eliminují vznik dehtů. Zároveň je povrch komína velice chladný a proto může být komínový systém Skorsten Single Modul umístěný přímo u hořlavých materiálů.

Výhodou systému je jeho poměrně rychlá montáž, kdy nejsou vyžadovány technologické přestávky.

Komínové systémy CIKO

Komínový systém CIKO 3V

Komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL je určen pro všechny druhy paliv a všechny druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. Systém tvoří šamotová vložka, tepelná izolace a keramická tvarovka obvodového pláště.

Vnitřní šamotové vložky společně s šamotovou hmotou, která je součástí systému, vytvoří celistvý komínový průduch, odolávající teplotním i vlhkostním změnám. Vnitřní průměry vložek se prodávají v těchto provedeních:

  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm

Komínový systém CIKO TEC

Komíny CIKO TEC s unikátním řešením izolovaných izostatických vložek jsou vhodné pro všechny druhy paliv (pevná, plynná i kapalná) a pro všechny typy spotřebičů s přirozeným i nuceným odvodem spalin, včetně možnosti využití komínu pro přívod vzduchu ke spotřebiči.

Komínový systém CIKO EASY

Kompaktní komínový systém CIKO EASY je určen pro všechny druhy paliv a všechny druhy spotřebičů s přirozeným nebo nuceným odvodem spalin. Základ systému tvoří izolovaná izostatická vložka a jednodílná keramická tvarovka obvodového pláště.

Komínové systémy Schiedel

Komínový systém Schiedel STABIL

Schiedel STABIL je třísložkový komínový systém se zadním odvětráním a s klasickou keramickou vložkou z technické keramiky. Je vhodný pro odvod spalin od běžných spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva.

Komínový systém Schiedel UNI SMART

Komínový systém Schiedel UNI SMART je těsný třísložkový komínový systém s přívodem vzduchu mezerou mezi tvárnicí a tepelně izolovanou keramickou vložkou. Systém se skládá z lehkých betonových tvárnic s broušenou ložnou spárou, keramických tenkostěnných vložek obalených do tepelné izolace a vystřeďovacích prvků.

Komínové systémy ALMEVA

Zděné spalinové systémy ALMEVA

Zděné spalinové systémy ALMEVA jsou systémovým řešením odvodu spalin vhodným do všech typů objektů, pro všechny druhy spotřebičů a na všechny druhy paliv.

Třísložkový komínový systém EIB a EIZ slouží pro odvod spalin do volného ovzduší od spotřebičů, jak na plynná, tak i kapalná a pevná paliva. Může být použit v podtlakovém, ale i přetlakovém režimu. Jeho primární užití je při výstavbě nových rodinných domů.

Předností systému je užití nerezových komínových vložek, které rychle nabíhají do provozního režimu, čímž se zkracuje doba, než se komín ohřeje a začne správně fungovat komínový tah. U nerezových vložek také odpadá riziko popraskání, tak jak je tomu u keramických vložek. Vnější tvárnice z lehčeného betonu a i cihelná tvárnice zaručují vynikající protipožární vlastnosti tohoto komínového systému.

Třísložkový nerezový komín – fasádní

Vícevrstvý nerezový pevný komínový systém určený pro odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva v podtlakovém provozu je ideálním řešením pro stavbu nových vnitřních i venkovních komínů a realizaci tepelně izolovaných kouřovodů s funkcí komína.

Vnitřní pevná komínová vložka vyrobená z nerez oceli je izolována speciální tepelnou izolací z vysoce kvalitního minerálního vlákna a opláštěna plechem z nerezové oceli s lesklým povrchem

Nízká hmotnost komínových částí umožňuje stavět komíny libovolných rozměrů a výšek

Každý komínový díl je opatřen sponou pro zajištění stability a pevnosti spoje jednotlivých dílů.

Komínová sestava je určena pro instalaci na fasádu - záměnou vynášecích dílů ji lze instalovat i na podlahu. Při prostupu hořlavými konstrukcemi je použito pěnosklo.

Rekonstrukce komínů

V případě potřeby provádím (v rámci vložkování komínu a dobrého přístupu) ubourání rozpadlé nadstřešní části komínu a jeho dostavbu systémem BLK – nerezová vložka v tvárnici. Komínové tvárnice jsou vyrobeny z liaporbetonu, tj. lehčeného betonu s tepelně izolačními vlastnostmi. Dále je použita nerezová vložka (pevná roura), která je opatřena izolací. Průřez – viz. Obrázek

V případě potřeby provádím opravy, spárování a případné ubourání rozpadlých částí komínového průduchu (nadstřešní a půdní prostory) a opětovné vyzdění z komínových cihel a instalaci prefabrikované komínové hlavy.

Další služby

Dále provádím výměny kouřovodů a připojování spotřebičů (kotle, kamna) ke spalinové cestě.